Gwarancja oryginalności

  1. Towar oferowany w sklepie Healthy Beauty pochodzi wyłącznie bezpośrednio od producentów.
  2. Towar oznakowany jest dodatkowo hologramem Healthy Beauty na znak, że został sprawdzony i przyjęty na stan sklepu bez stwierdzenia widocznych wad fabrycznych.